Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mostě - Litvínově

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Pořádáme biblické hodiny, schůzi staršovstva, kázání, nedělní školu, vernisáže a další.