Výukové a studijní centrum

Nabídka bakalářského studia oboru aplikovaná chemie a materiály v prezenční i kombinované formě.