Blanka Hofmanová

Nabídka vedení účetnictví. Poskytování poradenství v evidenci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.