RISCON s.r.o.

Profesionální služby v oblasti BOZP. Integrální součástí našich služeb není jenom nalézat potíže, ale tam, kde je to možné, i navrhovat přijatelná řešení, která nebudou jen zvyšovat náklady, ale mohou přispět ke zlepšení např. produktivity práce, redukci nákladů v jiných oblastech apod.. Tím naše služby BOZP pomáhají organizacím v podstatě bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví.

  • Prevence rizik.
  • Systémy řízení.
  • Požární prevence.
  • Zpracování dokumentace.
  • Školení.
  • Asistence při úrazech, nehodách, …
  • Sada IT nástrojů RISCON – integrované řešení sdružující agendy spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí, podporou pro navazující systémy řízení (managementu) a naplnění nejfrekventovanějších právních požadavků v těchto oblastech.